NÁKUP NA RYBY    Levněji než jinde! 


Jsme Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým
zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory.
Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v
ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu
použitelný materiál.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše
odkládat do sběrného boxu, který je umístěn .... Projekt naší firmě také umožňuje
bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného
odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé
nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače
hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru,
třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v
celé České republice.

 

ZDA1NDliZW